สำหรับน้องๆที่เพิ่งจบมาใหม่และเพิ่งได้งานทำ เป็นเรื่องปกติที่อยากจะ เริ่มต้น เก็บเงิน ออมเงิน แต่ด้วยความเป็นมือใหม่ และไม่มีประสบการณ์การลงทุน หรือมีเงินทุนในการลงทุนไม่มากนัก และไม่มั่นใจที่จะลงทุนด้วยตัวเอง  ซึ่งทางเลือกระดับต้น ๆ ที่แนะนำคือ “กองทุนรวม”

แต่หากไม่พร้อมเรามีการลงทุนง่าย ๆ ด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อยก็สามารถ สร้างรายได้ได้ในแต่ละวันผ่าน  กีฬาออนไลน์ โดย สมัคร ufabet

เริ่มต้น

เริ่มต้น กองทุนรวมคืออะไร

กองทุนรวม (Mutual Fund) คือ การระดมเงินทุนจากคุณน้องๆ ที่จบใหม่ หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการลงทุน และนำเงินไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนขึ้นมา โดยจะต้องมี “ผู้จัดการกองทุน” ที่เป็นมืออาชีพ และนำเงินที่ระดมได้นั้นไปลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่นนำเข้าตลาดหุ้น หรือลงทุนในอสังหาริมทรพัย์ โดยมีผลกำไรหรือเงินปันผลคืนให้ตามอัตรา หรือข้อกำหนดของกองทุนนั้น

การทำงานของกองทุนรวม

เมื่อเรา ๆ ท่านได้ เริ่มต้น ซื้อกองทุนรวมแล้ว “ผู้จัดการกองทุน” ซึ่งจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจะทำการบริหารเงินของเราๆ ท่านให้งอกเงยออกมาเป็นเงินปันผลต่อปี บางแห่งมีเงินปันผลทุก ๆ ไตรมาส  บางที่ก็ทุก ๆ 6 เดือน หรือบางที่ก็ทุก ๆ 1 ปี ตามแต่ข้อกำหนดของกองทุนนั้น ๆ

แต่ก็อย่าลืมว่า ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงดังนั้นผู้ลงทุนในหุ้นจะต้องทำการศึกษากองทุนก่อนการตัดสินใจซื้อกองทุนนั้นๆ

จะทราบผลดำเนินการของกองทุนรวมได้ที่ไหน

เราสามารถดูผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือ NAV (net asset value) นั่นคือ เงินทั้งหมดของกองทุนรวมหลักหักค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุนนั้นออกแล้ว โดยสามารถที่จะเช็คได้วันต่อวัน เพื่อความโปร่งใสของกองทุนหุ้นนั้นๆ

สำหรับนักลงทุนน้องใหม่ เรามีวิธีแนะนำในกองทุนรวมดังนี้

ทำความรู้จักตัวเองว่า ต้องการผลตอบแทนแบบไหน

  1. รับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใดแล้วเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับเรา
  2. วิเคราะห์กองทุนรวมนั้น ๆ โดยดูจากเศรษฐกิจและทิศทางของสถานการณ์โลกในเวลานั้น ๆ
  3. เลือกกองทุนที่ใช่สำหรับคุณ โดยการศึกษากองทุนจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนนั้น เพื่อจะได้ทราบจุดดี จุดด้อยของกองทุน รวมไปถึงศึกษารายละเอียดของเงินปันผลว่าจะมีงวดจ่ายอย่างไร
  4. ติดต่อและเปิดบัญชีหน่วยการลงทุน
  5. ติดตามผลประกอบการของกองทุนโดยติดตามได้จากหลายช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือรายงานผลการดำเนินงานที่ บลจ. ส่งให้กับผู้ลงทุน

แต่หากไม่พร้อมรับความเสี่ยงในระยะยาว เรามีการลงทุนง่าย ๆ ด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อย ควบคุณเงินลงทุนได้เองในแต่ละวันแค่เพียง สมัคร ufabet ก็จะทำให้คุณได้เรียนรู้การลงทุนง่ายๆ ใช้ต้นทุนไม่สูง ไม่ต้องเสี่ยงกับความผันผวนของตลอดหุ้น